7 สีช่วยแชร์ : แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์

วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 17:05 น.

Views

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้แท็กซี่กว่า 200 คน ในโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายจิตอาสาบนท้องถนน

นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ หนึ่งในผู้ที่รับรางวัลเชิดชูคนดี ในโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ จากการเป็นแท็กซี่จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาล หรือช่วยเหลือที่ประสบเหตุบนท้องถนนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นหนึ่งในเครือข่ายพลเมืองดีที่มีจิตอาสาในโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น หวังยกระดับการให้บริการที่ดีของแท็กซี่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาบนท้องถนน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีผู้เข้าร่วมปีละกว่า 200 คน โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรบไปแล้วกว่า 1,600 คน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม อบรมแท็กซี่ แท็กซี่ โครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ แท็กซี่ไทย แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ จัดอบรมแท็กซี่