ร้องเรียนรถบรรทุกทำถนนพัง ตรวจสอบพบวัดลักลอบขายดินจากการขุดลอกบึง

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 06:53 น.

Views

ชาวบ้านร้องเรียนรถบรรทุกดินทำถนนพัง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ กลับพบการลักลอบนำดินจากการขุดลอกบึงสาธารณะออกไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบกองดินความสูงกว่า 3 เมตร ภายในบริเวณวัดดอนฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีรถบรรทุกเข้าไปขนดินจากบริเวณดังกล่าวมากกว่า 6,000 เที่ยว ทำให้ถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ กลับพบว่าทางวัดได้ลักลอบนำดินที่ได้จากการขุดลอกบึงสาธารณะ จำนวนกว่า 600,000 คิว ที่ฝากกองไว้ในบริเวณวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ไปขายให้กับเอกชน 3 ราย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ   

เจ้าอาวาสวัดดอนฝาย ยอมรับ ว่าได้ขายดินดังกล่าวให้กับผู้รับเหมา 2 ราย และนายกเทศมนตรี 1 ราย ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในราคาเที่ยวละ 80 บาท ซึ่งผู้รับเหมาและนายกเทศมนตรี ได้นำรถเข้ามาบรรทุกดินออกไปแล้วจำนวนกว่า 6,000 เที่ยว และทางวัดได้รับเงินจำนวนกว่า 210,000 บาท ทั้งนี้ เจ้าวาส ยอมรับว่าได้กระทำผิด แต่เพราะไม่ทราบว่าเป็นดินของทางราชการ เนื่องจากมีบริษัทเอกชนเข้ามาติดต่อขอทิ้งดินในพื้นที่วัด และบอกให้วัดใช้ทำประโยชน์ได้ ทางวัดจึงตัดสินใจขายดิน เพราะต้องการปรับพื้นที่ และนำเงินไปใช้เป็นค่าก่อสร้างศาลา    

นายจุมพฎ เจตน์จันทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ดินดังกล่าวเป็นดินที่ได้จากการขุดลอกบึงบัวขาว ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าในสัญญาว่าจ้าง ผู้รับเหมาที่ทำการขุดลอก ได้มีการระบุการนำดินที่ขุดลอกไปไว้ที่ใด และสามารถนำออกไปจำหน่ายได้หรือไม่ 

เบื้องต้น ได้ให้ทางวัดหยุดการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาทำการตรวจสอบ

Tag : ลักลอบขายดิน วัดขายดิน ขุดลอกบึงสาธารณะ ขุดลอกบึงบัวขาว วัดดอนฝาย รถบรรทุกทำถนนพัง ขุดลอกบึง