เสื้อเหลืองเพื่อศิริราช ราคาตัวละ 599 บาท สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตรฯ

วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 07:01 น.

Views

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุฟคอลาร์ (Kufkolar) จัดทำโครงการ "เสื้อเหลืองเพื่อศิริราช" ราคาตัวละ 599 บาท โดยนำเงินรายได้ตัวละ 200 บาท นำมาสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ของอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ท่านผู้ชมสามารถร่วมทำบุญ และหาซื้อได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้

Tag : สนามข่าว 7 สี เสื้อเหลือง โครงการเสื้อเหลืองเพื่อศิริราช เสื้อเหลืองเพื่อศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศิริราช เสื้อเหลืองศิริราช