คอลัมน์หมายเลข 7 : รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาตรวจสนามกีฬา ตอนที่ 2

วันที่ 6 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความเห็นหลังลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด งบประมาณ 1,400 ล้านบาทให้แล้วเสร็จ จากที่ล่าช้ากว่ากำหนดเกือบ 3 ปี โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนร่วมขยายผล
              
ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยในขณะนั้นทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬาเมื่อปี 2555 สตง.ตรวจพบว่า การทำ MOU นี้เอง ที่เปิดช่องให้มีการเบิกจ่ายเงินไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำ อีกทั้งงานก่อสร้างล่าช้าก็ไม่สามารถเรียกค่าปรับได้ เนื่องจากไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการ 
              
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้า โดยสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามยังพบปัญหาที่พื้นผิวสนามเทนนิสและมีเงินเหลือที่กรมทางหลวงต้องส่งคืนให้ กกท. ประมาณ 24 ล้านบาท  
              
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร วงเงิน 150 ล้านบาท น่าสังเกตว่า หลังกรมทางหลวงแก้ไขงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ หาก กกท. ยังไม่ตรวจรับสนามกีฬา เพื่อส่งมอบให้ท้องถิ่นใช้ประโยชน์ สุดท้ายสนามกีฬาก็จะทรุดโทรมตามเวลาอีก
              
สนามกีฬาแห่งต่อไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะลงพื้นที่ตรวจสอบ  คือ  สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ คอลัมน์หมายเลข 7 จะร่วมติดตามมานำเสนอต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7