พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

วันที่ 7 ก.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 14.44 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระมหามุนีศรีหริภุญชัย พระประธานในพระวิหาร แล้วทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนมัสการพระธาตุหริภุญชัย จากนั้น ทรงหล่อพระพุทธรูปแซกคำ และหม้อปูรณฆฏะ ซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูปแซกคำขึ้น เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำพูน เป็นพระพุทธปฏิมาสมัยอาณาจักรล้านช้าง โดยพระนางจามเทวี ผู้ครองนครหริภุญชัยได้สร้างพระพุทธรูป 3 องค์ ได้แก่ พระเสริม พระสุก พระใส เมื่อถึงพิธีสมโภชปรากฎพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานแทรกท่ามกลางพระพุทธรูป 3 องค์ จึงเรียก "พระแซก" และเนื่องจากเป็นทองคำ จึงเรียกว่า "พระพุทธรูปแซกคำ" จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว หล่อด้วยโลหะทองเหลือง เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐานภายในวัด ส่วนหม้อปูรณฆฏะ หมายถึง หม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุน้ำสรงพระราชทานในประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม

วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นพระอารามหลวงสำคัญ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปกราบนมัสการพระธาตุหริภุญชัย และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ปัจจุบัน มีพระเทพรัตนนายก เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดลำพูน มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา 120 รูป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หล่อพระพุทธรูป พระพุทธรูปแซกคำ หม้อปูรณฆฏะ วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน