สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตก ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 ก.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตก ขณะปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศ บริเวณเขตใต้บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพ ร้อยโท ณฤพล พุกทอง ณ วัดดงสวอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีกำหนดสวดพระอภิธรรม จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพ ร้อยโท วโรฒน์ แปรงกระโทก ณ วัดท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
และนายประจญ ปรัชฌ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพ ร้อยโท เขมราช ดวงแก้ว ณ วัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีกำหนดสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สุสานวัดเม็งรายมหาราช

โดยนายทหารทั้ง 3 นาย ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ทางราชการได้ปูนบำเหน็จให้เลื่อนชั้นยศจากร้อยโท เป็นพลตรี

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา เครื่องบินทหารตก เครื่องบินตก แม่ฮ่องสอน