สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารศิลปาภิรมย์ ศูนย์แสดงศิลปะ-การแสดง และหอประชุม

วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 19:55 น.

Views

เวลา 13.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศ ทรงเปิดอาคารศิลปาภิรมย์ ศูนย์แสดงศิลปะ-การแสดง และหอประชุม ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านกีฬาและศิลปะ

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อว่าอาคาร "ศิลปาภิรมย์" หมายถึงอาคารซึ่งเป็นแหล่งความเพลิดเพลินในงานศิลปะ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 120 ที่นั่ง, ห้องฝึกซ้อมการแสดง, โรงละครขนาดใหญ่ พร้อมระบบแสงสีเสียง ขนาด 407 ที่นั่ง

ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ มีทั้งหมด 5 สาขา มีนักเรียนกว่า 2,000 คน จาก 30 สัญชาติ มีครูผู้ฝึกสอนมากกว่า 20 ประเทศ เน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษา มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ