พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 19:56 น.

Views

เวลา 16.47 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2561 โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธาน และทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาอัฐิพระวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
              
จากนั้น เสด็จเข้าพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทรงวางผ้าไตร และพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงศีล ทรงเจิมเทียนมหามงคลฉลองพระชันษา ทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และคณะสงฆ์หนตะวันออก ทั้ง 5 ภาค 24 จังหวัด 62 รูป เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ซึ่งเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์บูชาเทวดานพเคราะห์ถวายพระพรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 61 ปี 13 กรกฎาคม 2561 นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเทิดพระเกียรติสืบดวงชะตา ตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพระภิกษุจากวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 200 รูป และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บำเพ็ญกุศลวันประสูติ วัดไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์