คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจสอบอาคาร รพ.ราชบุรี - ตอนที่ 2

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบต่อจากเมื่อวานนี้ กรณีมีประชาชนร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารสูง  11  ชั้น วงเงิน 675 ล้านบาท ภายในโรงพยาบาลราชบุรี

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตั้งข้อสังเกตถึงสัญญาจ้างโครงการนี้ รวมถึงวิธีการรื้อถอนอาคาร เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง 11 ชั้น ภายในโรงพยาบาลราชบุรี วงเงิน 675 ล้านบาท โดยนายพิศิษฐ์ โทรศัพท์สอบถามช่างควบคุมงาน พบว่าไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่

จากการสังเกตการณ์ในช่วงเช้ายังไม่พบป้ายโครงการ  ผู้รับจ้างเพิ่งมาติดตั้งภายหลัง ขณะที่สัญญาโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม

โดยผู้ร้อง ยินดีที่จะเปิดเผยตัว ระบุ ข้อสังเกตระหว่างก่อสร้างอาคารในพื้นที่เก่า ซึ่งต้องทุบตึกผู้ป่วยนอก 2 ชั้นและหาพื้นที่รักษาผู้ป่วยชั่วคราว กับพื้นที่ใหม่ ซึ่งอยู่ฝั่งวงเวียน ปัจจุบัน คือ ด้านหลังโรงพยาบาลและยังติดปัญหาระยะห่างอาคารไม่ถึง 6 เมตรตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอาคารอำนวยการหลังเก่า หรือ ที่เรียกขานกันว่า "อาคาร 3 จั่ว" ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2510 กรมศิลปากร อยู่ระหว่างการสำรวจเนื่องจากมีอายุเกิน 50 ปี โดยผู้ร้อง ระบุ ห่างจากอาคารหลังใหม่เพียง 40 เซนติเมตร

คอลัมน์หมายเลข 7 ขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แต่ได้รับการปฏิเสธ ระบุเพียง ยอมรับในข้อสังเกตเรื่องงานก่อสร้างและจะกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ส่วนประเด็นที่ยังคงถกเถียงกับบุคลากรของโรงพยาบาลบางส่วน ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7