สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงออกหน่วยตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 13.57 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ทรงฟังคำกราบทูลรายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และบริการประชาชน ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ซึ่งเปิดให้นักเรียน ประชาชน เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และข้าราชบริพาร เข้ารับการอบรมฯ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยเริ่มจัดอบรมครั้งแรกในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการอบรม 719 คน ส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์ เพื่อรักษาสัตว์ป่วยโดยรอบอำเภอปากช่อง เริ่มออกหน่วยฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีสัตวแพทย์ 1-2 คน นักวิทยาศาสตร์ 2 คน และข้าราชบริพารจิตอาสาร่วมออกหน่วยฯ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี โดยวันนี้มีคณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อนำบทเรียนการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศอื่น ๆ ของภูมิภาคเอเชียต่อไป

โอกาสนี้ ทรงงานผ่าตัดทำหมันสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยทรงวางยาสลบสุนัขพันธุ์ผสม เพศเมีย ชื่อ ซูชิ และสุนัขพันธุ์อิตาเลียนเกรย์ฮาวด์ เพศเมีย ชื่อ แซน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ให้บริการรักษาโรคทั่วไป, ฉีดวัคซีน, ผ่าตัดทำหมัน, ฝังไมโครชิพให้แก่สัตว์ที่มาทำการรักษา รวมถึงการดูแลพยาบาลสัตว์ป่วย Admit และการบริการรักษาสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดเวร On Call เพื่อรับการรักษาสัตว์ป่วย อาทิ สุนัข แมว กระต่าย ห่าน เต่า นก ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน ได้รักษาสัตว์ไปแล้ว 1,197 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 12 ตัว

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการตรวจรักษา ทำหมัน ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนอื่น ๆ จำนวน 250 ตัว มีบริการผ่าตัดและทำหมันสุนัขบนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นรถที่มีอุปกรณ์ผ่าตัดครบครัน ที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข นครราชสีมา