พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 33

วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 16.11 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน จัดขึ้น ในหัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแนวคิด จินตนาการ และภาพความประทับใจ ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไปและเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี, อายุ 9-13 ปี และอายุ 14-18 ปี มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 785 ชิ้น จาก 632 คน โดยจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ และจะนำไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 33 ซึ่งนำผลงานที่ชนะการประกวดมาจัดแสดง รวม 135 ชิ้น มีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ ผลงาน "บ้านของฉัน ของนายเดโช โกมาลา, ผลงาน "วิถีไทย วิถีแห่งความสุข" โดยนายประเทือง ก่ำพัด, ผลงาน "ชาวนาไทย" ของเด็กหญิงพิชญา พลศรี จากโรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลงาน "หัวใจรัตนโกสินทร์" ของนางสาวจิดาภา แสนวงศ์ จากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การประกวดศิลปกรรม ปตท การประกวดศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรม ปตท รางวัลศิลปกรรม ปตท