กระทรวงพาณิชย์ปั้นอาชีพบาริสต้าผู้สูงวัย

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในวัยเกษียณ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ต้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้
             
เบื้องต้นพบว่า อาชีพ "บาริสต้า" (Barista) ประจำร้านกาแฟเหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองหลังวัยเกษียณ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริการ และไม่ต้องใช้แรงมาก กระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมพัฒนาศักยภาพ ปั้นผู้สูงอายุเป็น "บาริสต้ามืออาชีพ" ทั้งเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือเป็นลูกจ้างในร้านกาแฟ หรือทำเป็นอาชีพเสริม งานไม่ประจำได้
               
โดยเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้าอบรมโครงการ "บาริสต้ามืออาชีพ" ที่เน้นให้ความรู้ธุรกิจร้านกาแฟแบบครบวงจร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5954 หรือ สายด่วน 1570
              
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุทะลุ 13 ล้านคน หรือ 20 % ของประชากรทั้งประเทศ โดยการฝึกอาชีพจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง