คุมเข้มล้งผลไม้กดราคามีโทษหนัก

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ กรณีมีข้อร้องเรียนว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดราคารับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในราคาที่ต่ำมาก พร้อมระบุ กรณีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 29 ในการทำให้เกิดความปั่นป่วน ด้านราคาสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
              
ทั้งนี้หากพบว่ามีการฮั้วราคารับซื้อ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า มาตรา 54 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 10% ของยอดขายในปีที่กระทำผิด โดยเบื้องต้นกรมการค้าภายในเห็นว่า มังคุดที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้เป็นผลผลิตต้นฤดู ซึ่งผลผลิตยังไม้ล้นตลาด ราคาไม่ควรจะตกต่ำมากเกินไป