มส.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า มติมหาเถรสมาคม ให้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 20 - 28 กรกฎาคมนี้ ในส่วนกลาง จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระเถรานุเถระ จำนวน 243 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และนายกรัฐมนตรี นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

สำหรับ ในส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในช่วงเย็นวันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีสำคัญ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช้าตรู่วันที่ 28 กรกฎาคม มหาเถรสมาคม ให้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา  07.00 น. มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นิมนต์พระภิกษุสามเณรจำนวน 670 รูป มารับบิณฑบาตขณะเดียวกันในส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศจะจัดพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมกันทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล

สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการสวมชุดราชการสีขาว ขณะที่ประชาชน ให้แต่งกายชุด และสีสุภาพเข้าร่วมพิธี