ปั่น 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นักปั่นจักรยานจากทุกภูมิภาค จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง กว่า 500 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 6 คูณ 4 ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เข้าสู่เส้นชัยที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อเช้า และประกาศเจตนารมณ์เลิกสูบบุหรี่

2 ปีที่ผ่านมา ผลสำเร็จโครงการ ได้ทำให้คนไทย สมัครใจเลิกบุหรี่ได้ กว่า 120,000 คน จากตอนนี้ ที่ยังมีผู้สูบบุหรี่กว่า 10,000,000 คน และโครงการได้ตั้งเป้าหมายให้ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ให้ได้ทุกปี ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว