พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : เรียกคืน 180 ล้านบาทจาก กกท. จ.สมุทรปราการ

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขณะนั้นพร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาที่ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 1 สิงหาคมปีที่แล้ว หลังได้รับข้อมูลว่า สระว่ายน้ำ โรงยิมอเนกประสงค์และสนามเทนนิสก่อสร้างไม่เสร็จตามแผนงานที่ขอเงินอุดหนุนปี 2558-2559 กว่า 223 ล้านบาท จาก อบจ.สมุทรปราการ ที่มอบให้ กกท.สมุทรปราการผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดฝึกอบรม 3 กิจกรรมและก่อสร้างสนามกีฬาที่ตำบลบางปลา และที่เคหะเมืองใหม่บางพลี โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.ไม่มีส่วนรับรู้ แต่ถูกเอกชนฟ้องดำเนินคดี เหตุจ่ายค่าจ้างไม่ครบ

ปัญหานี้ผู้ว่า กกท.จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีข้อสรุปให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการขณะนั้น ปัจจุบันย้ายไปเป็นผู้อำนวยการ กกท.นนทบุรี แต่ไปช่วยราชการที่ กกท.ภาค 1 ชลบุรี และส่งหน่วยงานตรวจสอบให้ขยายผลต่อ โดยนางชัญญาภัคเข้าให้ปากคำกับ สตง.ภาค 3 แล้ว ยืนยันทำถูกต้องตามขั้นตอน

ล่าสุดรักษาการผู้ว่า กกท.ระบุว่า ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายแล้ว ขณะนี้รอผลสรุปเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขณะที่ปลัด อบจ.สมุทรปราการ ส่งหนังสือเรียกเงินคืนจาก กกท.สมุทรปราการแล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข