Green Report : เปิดแผนแก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เป็นขยะชนิดอันตรายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนใหญ่เกิดจากโรงพยาบาลของรัฐมากถึง 57 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนขยะทั้งหมดกว่า 55,000 ตันต่อปี

แนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลสัตว์ จะใช้วิธีการว่าจ้างบริษัทกำจัด ตั้งแต่ขนส่ง จนถึงการเผาทำลายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง อีกแนวทาง คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับบริหารจัดการทั้งหมด แต่ด้วยระบบการลงข้อมูลขยะมูลฝอยติดเชื้อ ที่จะนำไปทำลาย มีการใช้ระบบลงบันทึกแบบเดิมๆ ด้วยการเขียนและทำสำเนา

ถึงแม้จะมีการกำกับดูแล การขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแต่ก็ยังพบปัญหา หลุดรอดออกจากระบบ ถูกนำมาทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งจากข้อมูลของกรมอนามัย พบหลุดจากระบบมากกว่า 10,000 ตันต่อปี ซึ่งหากมองที่ต้นทุนการกำจัดขยะ ที่เรียกเก็บค่าเผาจากโรงพยาบาลใน อัตรา 10 - 17 บาทต่อกิโลกรัม และค่าขนส่งอีก 2 - 3 บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตร ดังนั้นถ้าขยะมูลฝอยติดเชื้อ ถูกทิ้งกลางทางไม่ต้องนำไปเผาทำลาย จะช่วยลดต้นทุนดำเนินการไปได้หลายล้านบาทต่อปี

มาวันนี้ กรมอนามัย พยายามหาแนวทางป้องกัน จึงได้คิดค้นโปรแกรม บันทึกข้อมูลขยะออนไลน์ ที่ชื่อ Manifest Online เพื่อควบคุมกำกับการขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ ซึ่งแต่ละวันจะบันทึกข้อมูลขยะติดเชื้อ บันทึกในโปรแกรม เช่น ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล ปริมาณ หน่วยงานเก็บขนส่ง สถานที่กำจัด ซึ่งจะออนไลน์ให้ทุกหน่วยงานติดตามได้ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

โดยได้เปิดโชว์ขั้นตอนตัวอย่าง ที่กรมอนามัย มั่นใจว่าเข้าระบบที่โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยขยะมูลฝอยติดเชื้อ จะถูกบรรจุแน่นหนา ใส่ถังสีแดง ขนใส่รถควบคุมความเย็น ที่มีการติด GPS ไว้ เพื่อนำส่งยังศูนย์กำจัดขยะนนทบุรี

ที่ศูนย์กำจัดมูลขยะฝอยติดเชื้อนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในศูนย์กำจัดขยะที่กรมอนามัยเชื่อมั่นใจการจัดเก็บและกำจัด สามารถกำจัดได้ 9 ตันต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีตามมาตรฐานยุโรป ใช้ความร้อนมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ผ่านระบบสเปรย์และบำบัดควัน จนค่าได้ออกซินต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.01 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขยะติดเชื้อ จะรวมถึงมูลฝอยที่เกิดจากสารคัดหลั่ง หรือตัวผู้ป่วยและอุปกรณ์ ที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดมีโอกาสติดเชื้อได้ และ 1 คน เฉลี่ยผลิตขยะติดเชื้อ 1 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับชนิดโรค

Facebook : ch7 greenreport

Tag : Green Report