สถาบันพระปกเกล้าจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคนช่วยโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 19:50 น.

Views

ในโอกาสที่สถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 20 ในปี 2561 ทางสถาบันพระปกเกล้าจึงได้ จัดโครงการเดินวิ่งการกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 158,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 โดยกำหนดจุดสตาร์ท ที่โรงเรียนศรีบุณนานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภท Funrun 5 กิโลเมตร และ Minimarathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

การจัดงานครั้งนี้ต้องการสื่อสารไปยังสังคมว่า สถาบันพระปกเกล้า ยังคงก้าวย่างอย่างมั่นคงในพันธกิจการพัฒนาประชาธิปไตย และสอดคล้องกับเจตนารมณ์สำคัญ ที่จะแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวม เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพ เป็นการรวมใจทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม โดยรายได้จากการจัดการระดมทุนครั้งนี้ จะส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนา และต่อยอดขยายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสให้มีกำลังแรงใจในการดำเนินชีวิต และก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัฐในการผลักดันและพัฒนาประเทศให้มั่นคงสืบไป

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.berving.com บัตรราคา 500 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

Tag : สถาบันพระปกเกล้า เดินวิ่งการกุศล