องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2199 หลังเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 10 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231

โดยในวันนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี วางพวงมาลา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช