สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ จ่าสิบเอก พัฒชัย สุรีย์ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอกพัฒชัย สุรีย์ สังกัดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกผู้สร้างสถานการณ์ใช้อาวุธปืนยิงขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 บริเวณบ้านจอมอง หมู่ที่ 11 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดชลธาราวาส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา จ่าสิบเอก พัฒชัย สุรีย์ นราธิวาส พวงมาลาหลวง