นักวิจัยค้นพบไหมพันธุ์ใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกร จ.มหาสารคาม

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

ศาสตราจารย์ ดร.สาน วิไล เปิดห้องที่ทำการวิจัยให้ทีมข่าวช่อง 7HD ได้เข้าไปชมครั้งแรกกับเจ้าไหมพันธุ์ใหม่ที่มีรังสีเหลืองอร่ามสวยงาม โดยได้คิดค้นร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการทดลองโดยนำไหมพันธุ์หัวฝาย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านของไทย มาผสมพันธุ์กับโชวะเพศผู้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 
 
อาจารย์ยังบอกอีกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ คือ รังไหมออกมาเป็นสีเหลืองทองสวยงามก่อนนำไปแจกจ่ายทดลองใช้กับชาวบ้านในอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพาะเลี้ยงต่อ และนำรังไหมที่ได้ไปทอผ้า พบว่าผลผลิตของเส้นไหมต่อรังไหมที่ได้มีความยาวกว่า 1,000 เมตร จากเดิมถ้าเทียบกับรังไหมทั่วไปที่ชาวบ้านเคยเลี้ยงให้ความยาวเพียง 700 - 800 เมตร ที่สำคัญเลี้ยงง่ายกว่าและแข็งแรง จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ไหมนี้ว่า "เหลือง มมส."

อาจารย์ยังเผยอีกว่าจากนี้ตั้งใจจะแจกจ่ายพันธุ์ไหมดังกล่าวให้กับเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงไหมเชิงอุตสาหกรรมให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย