กระทรวงการคลัง เร่งพิจารณาแนวทางคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 04:59 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้า ในร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดประเภทสินค้าที่จะนำไปใช้บัตรสวัสดิการฯ แต่อาจจะยกเว้นกับสินค้าประเภทสุรา, เบียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ

ทั้งนี้เมื่อถึงสิ้นปีผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการฯ สมารถยื่นเรื่องเพื่อขอคืนภาษี VAT จากกรมสรรพากรได้ ซึ่งกรมสรรพากร จะมีการบันทึกข้อมูลไว้อยู่แล้วว่าผู้มีรายได้น้อยซื้อสินค้าอะไร และเสียภาษี VAT ไปเท่าไร และจะได้คืน VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเจ้าของบัตรต่อไป

ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยการคืนภาษี VAT จะดำเนินการเพียงครั้งเดียว ซึ่งเงื่อนไข ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้น ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษารายละเอียด คาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มใช้ได้ทันภายในสิ้นปีนี้ เบื้องต้นคาดว่า แนวทางนี้ ไม่เป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้รัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ระบบภาษี ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีข้อมูลของประชาชนกลุ่มนี้ ทำให้รู้ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ คาดว่าจะชัดเจนภายในสิ้นปีนี้