พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เร่งแกะสลักต้นเทียนพรรษา ร่วมงานประเพณี

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 09:22 น.

Views

บรรยากาศการทำต้นเทียนพรรษาของช่างแกะสลักต้นเทียนตามคุ้มวัดต่าง ๆ  ในจังหวัดอุบลราชธานี  ยังคงเดินหน้ากันอย่างเร่งรีบ เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดในงานแห่เทียนเข้าพรรษา  รวมทั้งแห่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้ชมระหว่าวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ที่ถึงนี้  ซึ่งปรากฏว่าขณะนี้การจัดทำต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ วัดศรีอุบลรัตนาราม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 70 ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกันจำนวนมาก

นายสุรพล จังกาจิตต์ หัวหน้าช่างทำต้นเทียนพรรษาวัดศรีอุบลรัตนาราม บอกว่า  แนวคิดการแกะสลักต้นเทียนพรรษาปีนี้ยังคงเล่าเรื่องพุทธประวัติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแกะสลักเป็นรูป 6 กษัตริย์คือ พระเจ้าสัญชัย พระนางผุสดี พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหา พระชาลี ส่วนยอดของต้นเทียนแกะสลักเป็นกลีบดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยการใช้ลวดลายไทย ทั้งลายกระหนกเครือเถา กระหนกเปลว กระหนกก้านคด
           
โดยเป็นการเล่าเรื่องช่วงพระสัญชัย ตั้งขบวนไปหาพระเวสสันดร ที่บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่า และเมื่อรับทราบว่าพระเวชสันดรได้ประทานกัณหากับชาลีให้กับชูชกไปแล้ว  ทำให้ทั้งหมดถึงกับล้มตายด้วยความเสียใจ แต่พระอินทร์มาพบ จึงบันดาลให้เกิดฝนแก้วชุบชีวิตคนทั้งหมดคืนมา  ซึ่งต้นเทียนพรรษาของวัดศรีอุบลรัตนาราม มีความยาวถึง 15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ความสูง 5.40 เมตร ถือเป็นต้นเทียนพรรษาแกะสลักขนาดใหญ่ที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้

Tag : สุดอลังการ ! แกะสลักเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี