รายงานพิเศษ : ดีเดย์จับปรับจักรยานยนต์บนทางเท้า 115 เส้นทาง

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

เสียงสะท้อนจากผู้ค้าขายที่พบเห็นการขับขี่และนำรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้า กีดขวาง เกะกะ เดือดร้อนผู้ใช้ทาง โดยไม่สนกฎกติกาของบ้านเมือง

ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้จัดระเบียบมาแล้วหลายวิธี ทั้งมาตรการตั้งเสาเหล็ก เสาพลาสติกกั้นบนทางเท้าไม่ให้รถจักรยานยนต์ขับขี่ผ่านได้ และยังให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องถ่ายรูปผู้กระทำผิดและร่วมรับส่วนแบ่งค่าปรับคนละครึ่ง ซึ่งได้ผลบ้างในบางเส้นทางและบางคนที่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะเกรงกลัวค่าปรับที่สูงถึง 5,000 บาท

แต่ในภาพรวมปัญหาการขับขี่และจอดรถจักรยานยนต์ยังมีอยู่ กรุงเทพมหานครจึงต้องออกกฎระเบียบเพิ่ม โดยตั้งแต่วันนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจจะตั้งจุดตรวจการกระทำผิดบนทางเท้าเพิ่มขึ้นอีก 115 เส้นทางทั่วกรุง โดยเฉพาะจุดที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด และหากพบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจะจับปรับในอัตราสูงสุด 5,000 บาท ทันที

Tag : เกาะติดข่าวดัง จักรยานยนต์บนทางเท้า