ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 ณ นครเซี่ยงไฮ้ โอกาสนี้จะพระราชทานรางวัลแก่ทีมนักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถาบันและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันพลาสมาฟิสิกส์, สถาบันออโรรา และศูนย์โปรตอนและไอออนหนักแห่งเซี่ยงไฮ้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 664 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 10.45 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 665 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 21.00 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนจีน