กรมส่งเสริมการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นที่รับน้ำท่วมถ้ำหลวงฯ

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่เป็นเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ช 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำ โดยเกษตรกรจะได้รับการชดเชยความเสียหายและช่วยฟื้นฟูอาชีพ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าจากการสำรวจมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 101 ราย พื้นที่รวม 1,266 ไร่ โดยจะช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรและปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่จะให้เกษตรกรปลูกได้ทันในวันแม่และเก็บเกี่ยวในวันพ่อ

นางขันแก้ว สุยะชัย เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากนาข้าวที่ถูกน้ำท่วม กล่าวว่ารู้สึกพอใจกับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ขณะนี้พยายามสูบน้ำออกจากนาด้วยตนเอง และรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆ ทีมหมูป่าฯ ทั้ง 13 คน ออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัย