กรมฝนหลวงฯ เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าขณะนี้สภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ กว่า 2,100,000 ไร่ ซึ่งได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำค่อนข้างเข้าขั้นวิกฤต

โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสุรินทร์ ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 3 ภารกิจ 6 เที่ยวบิน ทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณอำเภอปทุมรัตต์, เกษตรวิสัย, สุวรรณภูมิ, โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอท่าตูม, รัตนบุรี, โนนนารายณ์, สนม, สำโรงทาบ, ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งส่งผลดีต่อพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 612,500 ไร่ หรือ 29% ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้งหมด 2,100,000 ไร่

ทั้งนี้กรมฝนหลวงฯ จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนหลัก โดยเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทุกภูมิภาคของประเทศ