กระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียนไทยนิยมฯ พุ่งกว่า 1.19 ล้านคน

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยยอดลงทะเบียนไทยนิยมยังยืน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง ขณะนี้มีกว่า 1,190,000 คนแล้ว โดยล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มผู้พิการ, ผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ รวมทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่พลาดการลงทะเบียนในรอบแรกอีกกว่า 680,000 คน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ กรมการปกครองจะเร่งรวบรวมข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะประกาศชื่อผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่อไป ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้ทางเว็บไซด์ www.epayment.go.th

ส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนตุลาคม ปี 2559 ถึงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา รวมแล้วกว่า 31,000 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินโครงการระยะที่ 2 จะเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐ