นายกรัฐมนตรี เยือนศรีลังกา ตอนที่ 1

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 01:11 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันการค้าการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน...