พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 กรกฎาคม 2561

วันนี้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตก โดยภาคเหนือมีฝนตก 70% ของพื้นที่...

Tag : อุณหภูมิโลก