ฝนตกหนัก น้ำท่วมนาข้าวทางภาคอีสาน

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

หลังเกิดฝนตกหนักในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้น้ำท่วมนาข้าวพื้นที่ 4 ตำบลของ 2 อำเภอ อาทิ โนนนาจาน สายนาวัง และห้วยยาง ในอำเภอเขาวง โดยมีนาข้าวเสียหาย จำนวน 600 ไร่ ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ซึ่งชาวนาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือ   
 
ฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำจากเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ไหลลงสู่หนองหาร มีปริมาณกักเก็บรวมกว่า 179 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องเร่งพร่องน้ำผ่านประตูระบายน้ำสุรัสวดี ไปยังลำน้ำก่ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมือง

หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ได้ขุดลอกผักตบชวา ช่วยเปิดทางน้ำและเร่งพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำจากฝนตกหนักในระยะนี้ ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ
              
ส่วนที่ทุ่งนาบ้านสร้างบาก หมู่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ชาวนาต้องเร่งสูบน้ำจากบ่อส่งไปยังพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าว แต่เกิดปัญหาเรื่องดินทรายไม่อุ้มน้ำจึงต้องเร่งหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม