กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกร ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มากำจัดโรคพืช

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

โดยโรคเชื้อราที่พบบ่อยในหน้าฝน มีด้วยกัน 5 ชนิด คือโรคราน้ำค้างโรคเน่าคอดิน โรคราสนิมขาวในผัก โรคใบจุด โรคเหี่ยว ซึ่งเมื่อโรคลุกลามในแปลงเกษตร จะทำให้พืชเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกร เตรียมรับมือด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราชั้นสูง ที่เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้ เพราะเป็นเชื้อราที่เจริญได้ดีในดินเศษซากพืชซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ และยังเป็นปฏิปักษ์หรือเชื้อราที่เป็นศัตรูต่อเชื้อสาเหตุ โรคพืชหลายชนิดได้

เชื้อไตรโคเดอร์มา ยังมีส่วนช่วยให้การควบคุมโรคพืช ประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ และยั่งยืน เช่น คุณสมบัติในการสร้างสารบางชนิดที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเจริญ การขยายพันธุ์ การป้องกันตัวเองจากจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

โดยล่าสุด ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปแจกเมล็ดพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกับ สาธิตวิธีการทำเชื้อไตรโคเดอร์มา ให้เกษตรกรได้ทดลองทำ เพื่อลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการแก้ปัญหาโรคเชื้อราในช่วงน้ำท่วม