คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ไข MOU ส่งมอบสนามกีฬา กกท. ตอนที่ 2

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

ที่มาของการตรวจสอบโครงการนี้ หลัง สตง.ตรวจพบว่า ไม่มีสนามกีฬาใด สร้างเสร็จสมบูรณ์เปิดใช้งานตามกำหนด คอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่า สตง. จนครบทั้ง 9 สนาม              

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาการส่งมอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาทั้ง 9 แห่ง ระบุเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดอบรมบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งยังขาดความชำนาญ ขณะที่ท้องถิ่น ยินดีรับมอบสนามกีฬา หากมีการซ่อมแซมจนสมบูรณ์
              
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่ ซึ่งมาแก้ไขปัญหานี้ ยอมรับกรณีที่ กกท. ตรวจพบระบบกรองน้ำ สระว่ายน้ำ จังหวัดสมุทรปราการไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญา

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งข้อสังเกตหากจะมีการส่งมอบสนามกีฬาในส่วนที่แก้ไขสมบูรณ์

โครงการนี้ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ กกท. ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่ กกท.ไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชนไปทำ MOU ให้กรมทางหลวงก่อสร้าง งานก่อสร้างล่าช้าก็ไม่มีค่าปรับเพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7