สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรทอดหน้าหีบศพจ่าแซม

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ได้เผยแพร่ข้อความระบุเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เชิญผ้าไตรบังสุกุลประทาน 5 ไตร ไปทอดหน้าหีบศพจ่าเอกสมาน กุนัน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดบ้านหนองคู จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

โอกาสนี้โปรดให้เชิญรับสั่ง ทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนม์ คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณความดีสืบไป