สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่ม ทางฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น กรุงโตเกียว หม่อมฉัน รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉัน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่น ที่ประสบความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูโดยเร็ว

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น อุทกภัยและดินถล่มในญี่ปุ่น