สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 10.35 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 664 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ แม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนสภากาชาดไทย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12 ณ นครเซี่ยงไฮ้ โอกาสนี้ จะพระราชทานรางวัลแก่ทีมนักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถาบันและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันพลาสมาฟิสิกส์ พิพิธภัณฑ์ออโรรา และศูนย์โปรตอนและไอออนหนักแห่งเซี่ยงไฮ้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาธารณรัฐประชาชนจีน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สถาบันพลาสมาฟิสิกส์ พิพิธภัณฑ์ออโรรา