งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทูบี นัมเบอร์วัน

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ในโอกาสครบ 16 ปีการดำเนินโครงการฯ เป็นการประกวดผลงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน รอบตัดสิน ระดับประเทศ ประกอบด้วย ผลงานของจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีเด่น และกลุ่มต้นแบบ ซึ่งมี 4 ระดับ คือ ระดับเงิน ทอง เพชร และยอดเพชร สำหรับปีนี้มีจังหวัด และชมรมเข้าร่วมประกวดรอบตัดสินระดับประเทศ 336 แห่ง

ภายในงานมีกิจกรรม เช่น การจัดแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม, การฝึกทักษะสร้างสุขที่เยาวชนชื่นชอบ, การแสดงความสามารถของสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน และการแสดงคอนเสิร์ตของสมาชิกทูบี นัมเบอร์วันไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน โครงการทูบี นัมเบอร์วัน