เหยี่ยวข่าว 7 สี : ตรวจสอบการเรียกร้องที่ดินทำกินในสวนป่าคอนสาร จ.ชัยภูมิ

วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ชาวบ้านบ่อแก้ว ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ต่อสู้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ ออป. มาเกือบ 9 ปี แล้ว ว่า ออป. มาปลูกป่าทับที่ดินทำกินของพวกเค้า ที่เข้ามาอยู่ก่อน

พื้นที่สวนป่าคอนสาร ที่เห็นอยู่นี้ เป็นพื้นที่ปาสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม ที่กรมป่าไม้ มอบให้ ออป. ปลูกป่าทดแทน หลังจากหมดสัญญาจากบริษัทชัยภูมิทำไม้ ผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล เป็นพื้นที่กว่า 21,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2521 โดยขณะนั้นไม่มีชาวบ้านอยู่อาศัย ต่อมาในปี 2552 มีชาวบ้านเข้ามาจู่โจมจับจองพื้นที่ และเริ่มสร้างชุมชนขึ้น พร้อมอ้างสิทธิในที่ดิน จนกระทั่งเป็นคดีต่อสู้ฟ้องร้องกันมายาวนาน

ขณะที่เจ้าหน้าที่สวนป่าคอนสาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คู่กรณีกับชาวบ้านบ่อแก้ว ชี้แจงว่า ออป. เข้าปลูกป่าตั้งแต่ปี 2521 เรื่อยมาจนกระทั่งปี 2525 โดยเว้นพื้นที่ ที่มีการอ้างสิทธิในที่ดินไว้ และปลูกป่าไปทั้งสิ้น 4,401 ไร่ แต่สำหรับชุมชนบ่อแก้ว เป็นชาวบ้านต่างถิ่น เพิ่งบุกรุกจู่โจมเข้ามาจับจองพื้นที่ ในคืนวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 พร้อมสร้างชุมชน และอ้างสิทธิในที่ดิน ทำให้ ออป. ร่วมกับหน่วยป้องกัน ดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญากับผู้บุกรุก จนกระทั่งศาลมีคำสั่งไม่ให้ชาวบ้านผู้บุกรุก ขยายพื้นที่ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ส่วนข้อเสนอของชาวบ้านผู้บุกรุก ที่จะขอบริหารจัดการที่ดินด้วยตนเองในรูปแบบโฉนดชุมชนนั้น ศาลได้วินิจฉัยว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน

สวนป่าคอนสาร สรุปสถานการณ์ในพื้นที่บุกรุกในปัจจุบัน พบว่า มีบ้านพักอาศัยจำนวน 48 หลังคาเรือน สิ่งปลูกสร้างส่วนรวมขนาดใหญ่ อาทิ ห้องประชุมบ้านดิน โรงเรือน ห้องครัวส่วนกลาง จำนวน 8 หลัง มีการเข้าออกของกลุ่มชาวบ้าน ค่อนข้างบางตา ขณะที่ กลุ่มชาวบ้านบางส่วนจะออกจากพื้นที่พิพาท แต่ก็ยังคงกลับเข้าไปพักในบางเวลา และยังคงมีการปิดกั้น ขัดขวาง มิให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปในพื้นที่พิพาท

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี