สืบสานศาสตร์พระราชาปลูกป่าสร้างความชื้นสัมพัทธ์

วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า น้อมนำแนวคิด "สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ" สืบสานศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเกิดฝน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยจะฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพิ่มป่าต้นน้ำ ป่าชุมชน ไม้ยืนต้นบริเวณหัวไร่ปลายนา และส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ให้ทรัพยากรป่าไม้กลับมาสมบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก 11 หน่วยงาน และภาคประชาชนในการเพิ่มพื้นที่ป่า และรักษาระบบนิเวศป่าไม้ไว้

ทั้งนี้ สัปดาห์หน้า จะโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง 5 ภูมิภาค ,บริเวณป่าเสื่อมโทรม ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี

Tag : สนามข่าว 7 สี