กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันยังไม่พบทุจริต โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 01:13 น.

Views

หลังมีการตั้งข้อสังเกตการดำเนินโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า อาจมีความไม่โปร่งใสนั้น เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ ให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร เนื่องจากสหกรณ์แต่ละแห่ง กำหนดราคาแตกต่างกัน

เรื่องนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบการทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตรของสหกรณ์แต่ละแห่ง ซึ่งจะเปรียบเทียบจากบริษัทเอกชน 3 แห่ง และการจัดซื้อแต่ละครั้งต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ ของสำนักงบประมาณ จึงไม่น่ากังวล

ด้าน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้ว 307 แห่ง ในพื้นที่ 67 จังหวัด และหากตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ใดไม่ทำตามกระบวนการที่กำหนด จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างทันที