นายกรัฐมนตรีเยือนศรีลังกา ตอนที่ 2

วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 01:13 น.

Views

นายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนศรีลังกา หลังยกระดับความร่วมมือด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวที่มีระหว่างกัน พร้อมสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ขอพรให้คนไทยมีความสุข ประเทศชาติสงบสุข โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน