เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก

วันที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 18:31 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน : ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor)

รายการ เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
พิธีกร : นายอติรุต เส็งเมือง, นางสาวจิรนันท์ บุญเจริญ
แขกรับเชิญ : ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์, อ.สรวีย์ วุริยวงศ์ หัวหน้าโครงการพิเสษ และห้องเรียนพิเศษ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 กค 61 เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน 15 กค 61 ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ EEC Eastern Economic Corridor ดร วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สรวีย์ วุริยวงศ์ หัวหน้าโครงการพิเสษ และห้องเรียนพิเศษ