พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยกกรณีเสือดำและนาฬิกาหรูเป็นดัชนีสะท้อนความเป็นธรรมทางสังคม

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการวิจัยดัชนีความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสะท้อนภาพความเป็นธรรมทางสังคมในประเทศไทย ในด้านการยอมรับความเสมอภาค, การมีส่วนร่วม สิทธิทางการเมือง, เศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรม 
              
โดยผลสำรวจความเห็นประชาชน 10 จังหวัด กว่า 8,000 คนใน 2 ช่วงเวลา คือเดือนพฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561 และ 6 เดือนถัดมาพบว่า ในช่วง 6 เดือนแรก ดัชนีรวมวัดได้ร้อยละ 64.48 จากนั้นลดลงอยู่ที่ 47.74
              
ผู้วิจัยระบุว่า ความน่าสนใจการลดลงของดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นผลจากข่าวและเหตุการณ์ในแต่ละช่วงปี ที่มีต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ให้ข้อมูล เช่น กรณีเสือดำที่ถูกล่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อปมนาฬิกาหรู และกรณีบ้านพักเชิงดอยสุเทพ ที่ปราศจากการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับจากคนในพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อค่าดัชนีที่เปลี่ยนแปลงไป 
              
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้เชื่อว่าจะมีผลต่อการสะท้อนปัญหาสังคมที่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถวางมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้