เปิดใจ เลขาฯ สมาคมช่วยเพื่อนครู-ประกาศปฎิญญามหาสารคาม ร้องพักหนี้ ช.พ.ค.

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

สัมภาษณ์สด ธีร์สุริยนต์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.) เกี่ยวกับประกาศ "ปฎิญญามหาสารคาม" เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสิน พักหนี้ ช.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป...

Tag : หนี้ครู หนี้ ช.พ.ค.