นั่งเรือด่วน ชำระค่าโดยสารผ่าน QR Code ได้แล้ว

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 18:57 น.

Views

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดแถลงข่าวการเปิดให้บริการรับชำระค่าโดยสารเรือด่วน ผ่าน QR Code ณ ห้อง The Study โรงแรมแชง-กรีล่า เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเจ้าท่า บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากมากกว่า 150,000 คนต่อวัน หากคิดต่อปีจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า 18 ล้านคน ซึ่งนับได้ว่าการเดินทางด้วยเรือโดยสารเป็นที่นิยมและมีความสำคัญต่อการสัญจรในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคตกรมเจ้าท่าและมีแผนที่จะขยายการให้บริการชำระค่าโดยสารเรือข้ามฟาก และเรือคลองแสนแสบ เพื่อเป็นการรองรับสังคมไร้เงินสด และตอบสนองนโยบายพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 ของรัฐบาลต่อไป

Tag : เรือด่วน QR Code