คอลัมน์หมายเลข 7 : สทนช.ทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก ตอนที่ 2

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ข้อมูลจากตัวแทนภาคประชาชนสอดคล้องกับผลสำรวจเส้นทางน้ำเข้า-ออก บริเวณบึงราชนกในอดีต ซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ยืนยันโครงการนี้ต้องไม่กระทบสภาพแวดล้อม ส่วนสิ่งปลูกสร้างจากการที่ส่วนราชการทั้ง 5 แห่ง ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่บึงราชนก ตั้งแต่ปี 2535 จะต้องให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ คงเหลือเฉพาะที่มีความจำเป็น
              
ย้อนไปเดือนมีนาคม 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล หลังพบมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนกัน 2 หน่วยงาน นำไปสู่การขยายผลตรวจสอบในภาพรวม จากภาพมุมสูงจะเห็นการใช้พื้นที่ชัดเจนขึ้น
              
น่าสังเกตว่าแต่ละหน่วยงานมีการใช้งบประมาณขุดลอกแหล่งน้ำ เช่น อบจ.พิษณุโลก ขอใช้พื้นที่มากที่สุด 2,466 ไร่ แม้จะมีการพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินเป็นสวนสาธารณะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แต่ก็มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ส่วนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ขุดร่องน้ำเป็นทางยาวใช้แข่งขันกีฬา แต่ไม่มีหน่วยงานใดขุดลอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ บึงราชนกจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นแก้มลิงอย่างเต็มศักยภาพ               
              
หลัง สตง.ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงนำไปสู่การหารือทั้ง 5 หน่วยงาน โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
              
ในการหารือครั้งนั้น ทุกฝ่ายยอมระงับโครงการใหม่และคืนพื้นที่กว่า 3,400 ไร่ เพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพรวม

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7