เราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 15:04 น.

Views

พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจโดยรอบ และชุมชนรอบกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมทำความสะอาดพื้นที่รอบ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม และปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างทหาร ส่วนราชการ กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกัน. ให้กับส่วนรวมและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พลเอกเทพพงศ์ ได้กล่าวถึงการจัดทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้เนื่องมาจาก เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำริ กำหนดเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคล จึงเชิญชวน หน่วยงานและประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงการออกแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความรักสามัคคีในทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี เสียสละ สร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในปัจจุบันสังคมโลกยอมรับการทำความดีและความร่วมมือโดยเฉพาะการกู้วิกฤติ ปฏิบัติการช่วยเหลือ ทีมนักฟุตบอล"หมูป่า" และโค้ช ทั้ง 13 คน ซึ่งหวังว่าเราจะสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีต่อไป

Tag : เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา กระทรวงกลาโหม