สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ที่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

ที่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัย รวมทั้งความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และเพื่อให้มีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ โดยสถานสงเคราะห์นี้ มีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง จำนวน 50 คน มีการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย เกิดรอยยิ้ม และความสนุกสนาน

โดยวันนี้ หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนทอง จำนวน 10,000 ตัว ลงในสระน้ำของสถานสงเคราะห์ และร่วมทำความสะอาดอาคาร ล้างทำความสะอาดพื้น เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานสงเคราะห์ฯ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์มีพิษ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ