ประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

วันนี้ ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ซึ่งเป็นวันที่ 7 ที่เปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในโอกาสต่าง ๆ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ บัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเป็นหลักฐานการสมัคร สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้เอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จะปิดรับสมัคร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีสวดมนต์ โดยจะเปิดรับสมัครอีกครั้งวันที่ 22-26 กรกฎาคมนี้ และในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 จะปิดรับสมัคร และจะเปิดรับสมัครในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2561

Tag : จิตอาสา รับสมัครจิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ