คอลัมน์หมายเลข 7 : สทนช.ทำแผนแม่บทฟื้นฟูบึงราชนก ตอนที่ 3

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บึงราชนก เนื้อที่  4,865 ไร่นี้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระบุ หากขุดลอกเต็มพื้นที่ บึงราชนกจะมีศักยภาพในการเก็บกักน้ำเกือบ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ มีแผนการขุดลอก 4 แนวทาง ตั้งแต่ขุดลอกแหล่งน้ำให้ได้ปริมาณกักเก็บ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรไปจนถึงเต็มความจุ ซึ่งอาจต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างเดิมที่หน่วยงานราชการได้ทำไว้หากขวางทางน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนและแผนการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการเป็นหลัก โดยจะเปิดเส้นทางน้ำให้แม่น้ำวังทองไหลเข้ามาเก็บในบึงราชนกได้ จากเดิมที่มีสิ่งกีดขวาง ประกอบกับสภาพบึงตื้นเขินไม่ได้ขุดลอกมานาน ทำให้เก็บกักน้ำได้กว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในขณะนั้น ตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2559 พบว่า มีหน่วยงานราชการ 5 แห่งขอใช้พื้นที่ และต่างก็พัฒนา ขาดการบูรณาการร่วมกัน มีทั้งก่อสร้างอาคาร ขุดลอกแหล่งน้ำ หรือปล่อยทิ้งไว้ขาดการดูแล เมื่อแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินจึงถูกราษฎรบุกรุกยึดเป็นที่ทำกิน

ในการหารือ 5 หน่วยงาน ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เดือนมกราคมปีที่แล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ยอมคืนพื้นที่ทั้งหมด ส่วน อบจ.พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยนเรศวรและกรมเจ้าท่าขอให้คงสิ่งปลูกสร้างบางส่วนไว้ ซึ่งจะเสนอแผนการใช้ประโยชน์เพื่อพิจารณาต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7